- LEGG OM KURSEN MOT EN RIK FRAMTID DREVET AV THORIUMKRAFT !

 


 

Saltsmeltereaktorer er den overlegent beste teknologien i kommende generasjon av kjernekraft. Fensfeltet i Telemark inneholder en betydelig andel av verdens påviste thoriumforekomster. Bare MSR-teknologi kan realistisk utnytte energipotensialet i thoriums brenselssyklus fullt ut.

En MSR på flytende thoriumbrensel krever nye kapitler innen IAEA og nasjonale lovverk. FoU-innsatsen for et pilotanlegg inneholder på den annen side et begrenset antall tekniske utfordringer med liten risiko. Norge har de kompetansene som kreves.

MSR og thorium

MSR får mye lavere kostnader enn konvensjonell kjernekraft.

Høy profittmarginal gir potensial på globale energimarkeder.

MSR kan erstatte kull- og gasskraftverk in situ og integreres i termokjemiske applikasjoner.

Saltsmeltereaktorer (MSR)

unike egenskaper

  1. BulletMSR er et innebygd stabilt kjerneteknisk system der Chernobyl-ulykker er fysisk umulig.

  2. BulletMSR viser en vei ut av låsningen om  lagring av kjerneavfall.

  3. BulletMSR er ikke attraktiv for militære formål og har i tillegg multippelt dybdeforsvar  mot spredning.

  4. BulletMomentan effektregulering 0-100%

TORIUM KONSULT AS

Formålet er å bygge en MSR-prototype med norsk finansiering. Kronikk Finansavisen 6 des 2016

MSR-teknologien ble grundig utprøvd på 60tallet.


9 juni 2018     Elling Disen

elling@torium.no

Kloden behøver relevante og pålitelige mengder energi for  økt levestandard, desalinering og industrialisering. Norges forekomst av thorium innebærer et globalt ansvar.